William Blake

William Blake

Kunstneren William Blake var en av de aller første som kombinerte spiritualitet,
kunst og den nye ”rasjonelle” tankegangen som vokste frem i siste del av 1700 tallet.
Det var en tid hvor både vitenskap og nye politiske ideer var i rivende utvikling.
Blake ankom verden i 1758, utdannet seg til grafiker ved royal academy i
London og publiserte sitt første verk omkring 1783.

Blake mente at mennesket skulle ha den samme frihet til å vurdere og tenke innenfor det religiøse området, som innenfor det verdslige. Han var i sterk opposisjon til organisert og diktatorisk religion.

Blake oppfant en ny metode (mer…)

Greven av St Germain og Ditt Høyere Selv

Greven av St Germain og Ditt Høyere Selv

Det Hvite Broderskap er mest kjent fra Teosofien og Helena Blavatskys beskrivelse og navngiving av en rekke oppstegne mestre som samarbeidet for å hjelpe menneskeheten. En av disse mestrene var Greven av St. Germain. Andre kjente mestre er Maitreya, tibetaneren Djwal Kul og Sananda. Det finnes ikke tall på hvor mange forskjellige mennesker som kanaliserer og har kanalisert disse mestrene opp gjennom historien.

Kanaliseringenes innhold er sterkt varierende og synes å være helt avhengig av kvaliteten på mediet. Samtidig kommer det, for den som følger med i disse kretser, en overveldende strøm av informasjon om hva som skjer med utviklingen (mer…)