Om Magasinet Harmoni

HARMONI er et frittstående magasin med formål å formidle den nye forståelsen av den åndelige dimensjon som er i ferd med å bryte gjennom. Vi ønsker å være med på å høyne menneskers bevissthet om seg selv og sin essensielle natur som et spirituelt vesen. Vi ønsker også å støtte alle gode krefter som søker å skape en bedre verden for mennesker og like viktig for dyr, fugler, fisk, trær, naturen og planeten vår. Magasinet vil ta for seg nye åndelige tanker og strømninger, og samtidig bevare og belyse tidløs visdom. Vårt fokus er bevissthet og forståelse da vi mener at kun ved økt innsikt og toleranse kan sann forandring skje.

HARMONI mener at som mennesket utvikler seg vokser også vår evne til å forstå det åndelige aspekt av tilværelsen. Magasinet ønsker å være en støttespiller i den åndelige utviklingen og oppvåkningen som menneskeheten er i ferd med å gjennomgå. Harmoni ser på mennesket som et åndelig vesen i en fysisk kropp. Magasinet er uavhengig og ubundet av religiøse, politiske eller sosiale retninger.

Administrativt

Litt nyttig informasjon om Magasinet Harmoni. Ønsker du å ta kontakt kan du gjøre det via vår kontaktside.

Ønsker du å bli abonnent å få full tilgang til vårt nye nettmagasin kan du gøre der her.

Redaksjonen
Ansvarlig redaktør: Briana Holberg
Daglig leder: Per Henrik Gullfoss
Layout: Briana Holberg
Webdesigner/nettansvarlig: Johnny Helleland
Kontakt
Postadresse: Magasinet Harmoni, Utsikten 14, 2743 Harestua.
Tlf.: 0047 48401012
Email: redaksjonen@magasinetharmoni.no
Administrativt
OrgNr: 913 896 270
Bankkontonummer: 2020 34 14774
Opplag: 3000
Trykk: Merkur-Trykk AS – www.merkurtrykk.no
ISSN: 1503-0229
Teknisk
Illustrasjoner: Colourbox.no
Årsabonnement: 395,- kroner, Tilgjengelighet: Harmoni kan kjøpes i Narvesen.
Digital utgave: Tilgjengelig i enkeltutgaver

Leser tilbakemeldinger

jeg elsker Magasinet Harmoni og føler det er som julaften hver gang bladet kommer Leser, Narvik

Harmoni er blitt en hyggelig inspirator, så takk for innhold som løfter der annen daglig informasjon trykker ned. Jorun Helena, Norge

Harmoni er blitt en hyggelig inspirator, så takk for innhold som løfter der annen daglig informasjon trykker ned. Jorun Helena, Norge

jeg elsker Magasinet Harmoni og føler det er som julaften hver gang bladet kommer Leser, Norge

Redaksjonen i Harmoni

Briana Holberg

Briana Holberg, redaktør

Har arbeidet i Harmoni som layoutansvarlig og artikkelforfatter i flere år. Hun har hovedfag i musikk og en mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. Briana har undervist i astrologi og tarotkort siden 1990 og var med på å starte Den Nordiske Astrologiskolen. Fra august 2014 overtok hun som redaktør av Harmoni.
Per Henrik Gullfoss

Per Henrik Gullfoss, daglig leder

Medarbeider i Magasinet Harmoni som skribent, oversetter, astrolog og inspirator. Han er utdannet Cand.Phil fra Oslo Universitetet og undervisningsleder ved Den Nordiske Astrologiskolens Tarot og Astrologiutdannelser. Per Henrik er fra 2014 daglig leder av Harmoni.