«All we need is LOVE» – om relasjoner og kjærlighet som er den høyeste form for yoga.

«All we need is LOVE» – om relasjoner og kjærlighet som er den høyeste form for yoga.

Av Britt Bjørgård

Relasjoner, gode og kjærlighetsfylte, er viktig for oss alle for å oppleve god helse og et godt liv. I yogisk sammenheng snakker vi om relasjoner som den høyeste form for yoga, som betyr forening, om det er til oss selv eller andre.

Det er gjort en rekke undersøkelser som viser at mennesker som er i et velfungerende sosialt nettverk, har gode relasjoner til seg selv og andre, er lykkeligere og lever lenger. Ingen ting kan gi oss så mye glede og være så nærende for sjelen enn en god, oppriktig og omtenksom relasjon. Og motsatt, ingen ting (mer…)

Hvem er vi? Hva gjør vi på denne planeten?

Hvem er vi? Hva gjør vi på denne planeten?

Av Per Henrik Gullfoss

Vårt Historiske perspektiv
Mennesket har hatt mange forskjellige forestillinger om hensikten med tilværelsen etter at de begynte å reflektere over seg selv og sin egen eksistens.
En av de vanligste åndelige forestillingene har vært at vi er her for å testes av en gud, for å se om vi vinner hans gunst og kommer til et godt sted, eller om vi tar dårlige valg og ender opp i en ubehagelig evighet.
En annen ide er at hensikten med tilværelsen er å komme seg ut av en ond reinkarnasjonssirkel som innebærer at vi stadig vekk kommer tilbake (mer…)

2020 – Et år for håp, optimisme og verdighet.

2020 – Et år for håp, optimisme og verdighet.

Lurer du på om neste år bare bli det samme om at og om at og om at igjen? Da kan jeg forsikre deg om at dette blir noe helt annerledes.

I mange år har horoskopet vært preget av voldsomme hendelser og ting som krever at man biter tenna sammen og holder ut. Dette året gir helt nye muligheter.
Opptakten til 2020 tar til med en flott nymåne den 26. desember. På selve nyttårsaften står Solen og Jupiter sammen på himmelen. Det gir et år som åpner dører for ny bevissthet og mening med livet. Visdom og sannhet vil komme (mer…)

Kan du sette grenser?

Kan du sette grenser?

av Grethe Holtan

Grensesetting er en subjektiv følelse, vurdering eller reaksjon som oppstår i møte med verdier, handlinger, situasjoner eller mennesker du ikke harmonerer med. Noe i deg sier «nei, dette vil jeg ikke» og du må finne en måte å håndtere dette på. Hvorfor dette er så vanskelig skal vi se på nå. Bli med så finner du kanskje ut hva som hindrer deg i å sette grenser på en god måte.

Du kjenner irritasjonen komme i det du forklarer hvorfor du ikke kan bli med på festen. -Men bli nå med da, det kommer til å bli kjempegøy. (mer…)

Hva er kald depresjon?

Hva er kald depresjon?Kald depresjon – noe mange strever med.
Hva er det og hva kan vi gjøre med det?

Av Britt Bjørgård

«Cold depression is our single biggest challenge as we enter the Aquarian Age. It affects vitality and leads us to behave in ways we would not otherwise”. Yogi Bhajan, The master of kundaliniyoga, advarte oss mot at i overgangen til vannmannens tidsalder ,frem til 2038, vil mange mennesker streve med et fenomen som han kalte kald depresjon.

Har du kald depresjon?

Her er noen tegn du kan være oppmerksom på;

Kjenner du på et sterkt ønske om å holde deg (mer…)

Frøya i krig og kjærlighet

Frøya i krig og kjærlighet

Verdens mytologier er fulle av krigsguder. Det samme gjelder for kjærlighetsgudinner. Frøya er en av de få, kanskje den eneste, som rommer begge deler.

I Vikingtiden ble hun ansett for å være den som hadde størst innsikt i magi og kunnskap om overnaturlige krefter. Hun delte mye av denne kunnskapen med Odin, som anvendte den til sine egne formål. Frøya er en gudinne som tar konsekvensen av ideen om at alt er tillatt i krig og kjærlighet.

Hun var tett forbundet med naturen og dyrenes kraft.  Til tider ble Frøya omtalt som både purke og søye. Ikke som en fornærmelse, (mer…)

Er du en ny eller gammel sjel?

Er du en ny eller gammel sjel?

  • Denne forklaringsmodellen (sjelens alder) gjør det lettere å forstå seg selv og andre mennesker.
  • Den skaper en større toleranse for andre og en forståelse av at verden oppleves forskjellig på hvert trinn.
  • Denne læren stammer fra kanaliseringer til en gruppe som kaller seg Michael. Læren er basert på enhet med alt og ubetinget kjærlighet.

Michael består av 1050 individuelle vesener, tidligere inkarnerte mennesker om man vil, som er ferdig med sine liv på jorden og som nå underviser fra forskjellige plan (bl.a. kausalplanet).

 

Hvorfor navnet Michael?
Michael var den siste som avsluttet sin syklus og navnet ble valgt for (mer…)

Isis Oracle av Alana Fairchild

Isis Oracle av Alana Fairchild

Alana Fairchild er en spirituell lærer fra Australia som har gitt ut en rekke orakelkort, meditasjonscd´er og bøker.

Hun er opptatt av den guddommelige feminine energi og formidler via sitt arbeid gudinnenes mange fasetter. Hun har høstet inspirasjon fra mange ulike mysterietradisjoner og kunnskapskilder verden rundt. Hun sier blant annet at sjelen ikke ønsker å bli bundet av konvensjoner og begrenset av hva andre tenker. Den ønsker å være fri til å søke sannhet uten frykt, for å realisere visdom. Jo sannere vi er mot oss selv, jo mer vil det spirituelle støtte vår reise, og gjennom oss støtte andres (mer…)

Orakelet i Delphi

Orakelet i Delphi

I mange land er det slik at folk ser litt undrende og tvilende på deg hvis du ikke har en religiøs tro. I Norge ser svært mange på deg med et undrende og tvilsomt blikk hvis du tror på noe som helst utenom «sunne fornuft», realisme og konkrete målbare resultater. Unntaket er hvis du har en noe vag og ullen kristen tro som ikke kommer i veien for den sunne fornuft og det praktiske hverdagslivet.

Som nordmann er det litt merkelig å tenke på at vi som verdens mest tvilende og materielt fokuserte land tilhører et forsvinnende lite mindretall. Som (mer…)

Tarotkort – Høyestepresten fra sjelens perspektiv

Tarotkort – Høyestepresten fra sjelens perspektiv

Av Per Henrik Gullfoss

Høyestepresten er kort nummer 5 i tarotstokken.

Sett fra et spirituelt perspektiv er Høyestepresten det individet som fullt og helt kan snakke med sjelens stemme gjennom sitt jeg.

Samtidig får sjelen en mulighet til å se på det jordiske livet gjennom jegets øyne. Sjelens større sannhet og visdom blir da en sannhet som tar hensyn til det jordiske livets betingelser og omstendigheter. Den evige sannhet formidles slik den virker akkurat her og nå. Samtidig vil Høyeste presten hjelpe jeget til å se gjennom den fysiske form for å skue inn mot de evige åndelige lover og (mer…)