Valgets kval – slik finner du riktig svar

Valgets kval – slik finner du riktig svar

Av Grethe Holtan

Det kan være vanskelig å ta valg. Usikkerheten kommer. – Kan det være at intuisjonen eller det ubevisste snakker til oss? – At det mest fornuftige ikke oppleves riktig for oss? – Hva gjør vi når de rundt oss mener at valget er innlysende? – Er det noe de ikke ser? – Noe vi selv ikke ser, men føler?

Det ubevisste er betegnelsen på tanker og følelser som vi bevisst sett ikke har kontakt med, men som er til stede i form av ikke-bevisste minner, følelser og opplevelser. De gjør seg gjeldende gjennom spontane ufrivillige indre dialoger (mer…)