Mitt galaktiske barn

Mitt galaktiske barn

Av Marbella Barajas

Hybridmødre er kvinner som er verter for galaktiske barn i den ikke-fysiske virkeligheten.
Dette programmet ble laget for å filtrere ut de sjelene som ikke har vært på jorden tidligere, men som nå ønsker å inkarnere der.
Disse nykommerne er lyse, høyt vibrerende skapninger som kommer ned for å skape endring på mange forskjellige områder.

Hybridmødrene har både menneskelig og utenomjordisk DNA. De har utviklet sin menneskelige erfaring gjennom å ha mange liv på jorden. De bruker den erfaringen de har til å ta i mot galaktiske barn og knytte dem til den menneskelige frekvensen. Når de (mer…)

Runene i eldre futhark AnsuR – Áss

Runene i eldre futhark AnsuR – Áss

av Dag-Rune Linnerud

AnsuR – Áss

Urnordisk: AnsuR
Norrønt: Áss
Angelsaksisk: Ós

Fonetisk verdi: A / (O = angelsaksisk)

Betydning: Åsagud

Runen a i Frøys ætt.
AnsuR – åsagud

AnsuR-runen forbindes med Odin og kollektivet av åsaguder, og Odin kan forbindes med vind-elementet.

Om runene
Runene er omgitt av mystisk aura, som i lang tid har appellert til søkende og spirituelle mennesker. Det finnes en esoterisk kunnskap knyttet til runene som vi skal utforske i de kommende månedene i Magasinet Orakel. Men hva betyr egentlig ordet rune?
Da biskopen Wulfila på 300-tallet oversatte bibelen fra gresk til gotisk, ble det (mer…)

Karmisk astrologi – ascendanten

Karmisk astrologi – ascendanten

av Roar Krogshus

Forrige gang skrev jeg om forskjellen mellom tradisjonell og karmisk astrologi. For nye lesere gjentar jeg kort hva som skiller de to måtene å tolke det samme fødselshoroskopet på. All astrologi tar utgangspunkt i at vi lever flere liv, og at astrologien er et verktøy til å forstå hvilke utfordringer og personlighet vedkommende har valgt(!) for dette livet. Tradisjonell astrologi beskriver personlige egenskaper og utfordringene i møte med de ulike problemene som vi alle møter i livet. Karmisk astrologi beskriver sjelens ønske om utvikling og å endre dype personlige tema som har dominert mange liv på en (mer…)

GRUNNINNTEKT

GRUNNINNTEKT

Av Henning Jon Grini

Forestill deg hvilken kreativ kraft en garantert minsteinntekt ville kunne utløse! Det å slippe å bruke kolossale ressurser på å bekymre seg for grunnleggende nødvendigheter frigjør enorm kreativitet og tid som også ville komme hele menneskeheten til gode!

Det burde vært en menneskerett og en selvfølge at ethvert menneske på denne kloden fikk dekket sine grunnleggende behov. En garantert grunninntekt eller borgerlønn som det også er blitt kalt, hadde løst mye av dette. Og faktisk så står det i FNs menneskerettighetserklæring fra 1948, i artikkel 25! Men med så mange andre menneskerettigheter blir de ikke alltid (mer…)

DE MAGISKE RUNENE: ᚦurisaR – ᚦurs

DE MAGISKE RUNENE: ᚦurisaR – ᚦurs

av Dag-Rune Linnerud

Urnordisk: ᚦurisaR
Norrønt: ᚦurs
Angelsaksisk: ᚦorn
Fonetisk verdi: Th – som i engelske thing.
Betydning: Tusse, jotne
Runen ᚦ i Frøys ætt. ᚦurisaR – rimtusse, jotne

Den tredje runen ᚦ, er tegnet for th-lyden. Det urnordiske runenavnet ᚦurisaR ble forkortet til norrøne ᚦurs. Den eldste betydningen av navnet er rimtusser og jotner. Her er det samsvar i det norske og islandske runediktet, men ikke i det angelsaksiske. På gammelengelsk har vi også betydningen torn, torne, men dette kan også være et erstatningsord for ikke å «snakke om trollet».
Rimtusser (norrøn; hrímþursar) og det kvinnelige motstykket gyger (norrøn; (mer…)

Astalreiser

Astalreiser

Av Marbella Barajas

Jeg kjenner fortsatt adrenalinet strømme gjennom kroppen. Jeg har akkurat vært på astralreise til flere forskjellige steder på jorden. Det høres kanskje litt snodig ut, men et av mine favorittsteder for å meditere er på toalettet. Da slapper jeg bare av og begynner spiralpust. Spiralpust er en type meditasjon hvor jeg teller med fingrene. Da blir jeg så rolig at jeg kan åpne øynene mens jeg forblir i den avslappede transetilstanden.

Jeg ser inn i speilet og fokuserer på øynene mine i speilbildet. Når jeg fortsetter med den bevisste pusten mens jeg ser på speilbildet, begynner synet (mer…)

Karmisk astrologi

Karmisk astrologi

av Roar Krogshus

Tradisjonell astrologi tolker som kjent vedkommendes personlighet, utfordringer og muligheter i livet. Den beskriver blant annet personens forhold til de ulike livsområdene som foreldre, partner, barn, jobb, tro, venner og seg selv. Med andre ord, fokus er på dette livets utfordringer, som mange personer tror er det eneste. Imidlertid, all astrologi legger til grunn at identiteten vår er sjelen og at sjelen reiser gjennom mange liv.

Karmisk astrologi gir informasjon om tre viktige forhold om hvorfor vi blir født på ny:
Du ønsker å utvikle din personlighet, mestre personlige egenskaper bedre.
Du har en oppgave å gjøre (mer…)

Hva er NDO – Nær-døden-opplevelser

Hva er NDO – Nær-døden-opplevelser

Av Henning Jon Grini

I vår såkalte siviliserte verden i dag er det mange som tror at når dette livet en gang tar slutt så er man utslettet.Denne artikkelen handler ikke om utslettelse, men om en fortsettelse, et liv etter døden.

Andre tror at livet fortsetter etter døden, men mange av dem tror man bare kan komme der på visse betingelser.Denne artikkelen handler ikke om betingelser, men om betingelsesløs kjærlighet.

Nær-døden-opplevelser, forkortet til NDO, er kort fortalt opplevelser noen mennesker har hatt etter at vedkommende har blitt betegnet som død, men blitt gjenopplivet. Opplevelsene disse menneskene har er påfallende like, (mer…)

DE MAGISKE RUNENE

Del 3: ŪruR – Ūr

av Dag-Rune Linnerud

 

Runene er på mange måter omgitt av mystisk aura, som i lang tid har appellert til søkende og spirituelle mennesker. Og det er sant, at det finnes en esoterisk kunnskap knyttet til runene, som vi skal utforske i de kommende månedene i Magasinet Harmoni. Men hva betyr egentlig ordet rune?

 

ŪruR – Ūr

Urnordisk: ūruR

Norrønt: ūr/ūrr

Angelsaksisk: ūr

Fonetisk verdi: U

Betydning: Urokse, urkraft

 

Runen u i Frøys ætt. UruR – Urokse, urkraft

På angelsaksisk har vi runenavnet úr, fra aurochs, der den (mer…)

Reinkarnasjonsprinsippet

Reinkarnasjonsprinsippet

Karma – en del av livets plan

 

av Roar Krogshus

Stadig flere mennesker i vår vestlige verden tror at vi lever flere liv.  I 2008 trodde rundt 1 million nordmenn og 200 millioner andre europeere på at vi blir født på ny. Etter en slik erkjennelse dukker neste spørsmål opp: Hvilke sammenhenger, om overhodet noen, er det mellom mine tidligere liv og dette?  Hva er meningen med det livet som jeg nå lever?
Og hvis det er noen sammenheng, hvordan skal jeg best forholde meg til
personer og hendelser nå, for å legge forholdene bedre til rette for det neste?

Min egen tvil gikk over (mer…)