Menneskeheten er en ung rase

Menneskeheten er en ung rase

Er vi i ferd med å våkne?

Dinosaurene var her i nesten 200 millioner år.  Vi vet lite om hvordan de utviklet og endret sin spirituelle forståelse i denne tiden, men mye tyder på at de ikke var veldig opptatt av den slags.
Menneskerasen slik vi kjenner den i dag har vært her i kanskje 200 000 år.  I løpet av den tiden har vi bokstavelig talt kommet oss på beina, ned fra trærne og inn i finklærne og skapt et verdensomspennende nett av tanker og ideer som vi kaller internett.

Den estimerte tiden for universets eksistens er 13,7 milliarder (mer…)

Tarotkort – Keiserinnen

Tarotkort – Keiserinnen

Av Per Henrik Gullfoss

Mens kortet Høyesteprestinnen var kjærlighetens essens, er Keiserinnen kjærligheten manifestert. Keiserinnen er den synlige skjønnhet. Hun er ånd og sjel som beveger seg så langsomt at hun kan elske og skape gjennom fysisk form. Hun er vekstkraften i kosmos, og resultatet av Magikerens og Høyesteprestinnens samarbeid.

Tarotkortet Keiserinnen 

Keiserinnen er kornet som gror på marken, trærne og blomstene. Kortet åpner en port inn til Jordens/Gaias egen bevissthet. Overflod og fruktbarhet ligger i kortet. Keiserinnen er også knyttet til den feminine seksualitet. Den frodighet, varme og frihet som finnes i den mottagende og livgivende siden av seksualiteten. (mer…)

DE MAGISKE RUNENE: ᚦurisaR – ᚦurs

DE MAGISKE RUNENE: ᚦurisaR – ᚦurs

av Dag-Rune Linnerud

Urnordisk: ᚦurisaR
Norrønt: ᚦurs
Angelsaksisk: ᚦorn
Fonetisk verdi: Th – som i engelske thing.
Betydning: Tusse, jotne
Runen ᚦ i Frøys ætt. ᚦurisaR – rimtusse, jotne

Den tredje runen ᚦ, er tegnet for th-lyden. Det urnordiske runenavnet ᚦurisaR ble forkortet til norrøne ᚦurs. Den eldste betydningen av navnet er rimtusser og jotner. Her er det samsvar i det norske og islandske runediktet, men ikke i det angelsaksiske. På gammelengelsk har vi også betydningen torn, torne, men dette kan også være et erstatningsord for ikke å «snakke om trollet».
Rimtusser (norrøn; hrímþursar) og det kvinnelige motstykket gyger (norrøn; (mer…)

Astalreiser

Astalreiser

Av Marbella Barajas

Jeg kjenner fortsatt adrenalinet strømme gjennom kroppen. Jeg har akkurat vært på astralreise til flere forskjellige steder på jorden. Det høres kanskje litt snodig ut, men et av mine favorittsteder for å meditere er på toalettet. Da slapper jeg bare av og begynner spiralpust. Spiralpust er en type meditasjon hvor jeg teller med fingrene. Da blir jeg så rolig at jeg kan åpne øynene mens jeg forblir i den avslappede transetilstanden.

Jeg ser inn i speilet og fokuserer på øynene mine i speilbildet. Når jeg fortsetter med den bevisste pusten mens jeg ser på speilbildet, begynner synet (mer…)

Karmisk astrologi

Karmisk astrologi

av Roar Krogshus

Tradisjonell astrologi tolker som kjent vedkommendes personlighet, utfordringer og muligheter i livet. Den beskriver blant annet personens forhold til de ulike livsområdene som foreldre, partner, barn, jobb, tro, venner og seg selv. Med andre ord, fokus er på dette livets utfordringer, som mange personer tror er det eneste. Imidlertid, all astrologi legger til grunn at identiteten vår er sjelen og at sjelen reiser gjennom mange liv.

Karmisk astrologi gir informasjon om tre viktige forhold om hvorfor vi blir født på ny:
Du ønsker å utvikle din personlighet, mestre personlige egenskaper bedre.
Du har en oppgave å gjøre (mer…)

Hva er NDO – Nær-døden-opplevelser

Hva er NDO – Nær-døden-opplevelser

Av Henning Jon Grini

I vår såkalte siviliserte verden i dag er det mange som tror at når dette livet en gang tar slutt så er man utslettet.Denne artikkelen handler ikke om utslettelse, men om en fortsettelse, et liv etter døden.

Andre tror at livet fortsetter etter døden, men mange av dem tror man bare kan komme der på visse betingelser.Denne artikkelen handler ikke om betingelser, men om betingelsesløs kjærlighet.

Nær-døden-opplevelser, forkortet til NDO, er kort fortalt opplevelser noen mennesker har hatt etter at vedkommende har blitt betegnet som død, men blitt gjenopplivet. Opplevelsene disse menneskene har er påfallende like, (mer…)