Chakrakurs

Hei og velkommen til dette kurset om chakraer og mennesket som energivesen

Dette kurset tar for seg det menneskelige energisystem. Du vil få innføring i hvor kroppens forskjellige energisentre sitter, hvilke farger du er forbundet med og hvordan du kan skape balanse i ditt eget energisystem. Gjennom å teste deg selv vil du få forbløffende innsikt om hvordan du fungerer og enkle metoder til å rense, balansere og utvikle deg selv. Sykdom og all verdens vansker kommer fra ubalanse i ditt energisystem. I løpet av dette kurset vil du bli bevisst hvordan du kan bruke farger, steiner, meditasjoner og andre øvelser for å skape harmoni, helhet og kreativitet i ditt liv. 

Energilegemet (mer…)

Selvtest solar pleksus chakraet

Selvtest Solar Plexus

Da er vi kommet frem til vår lille test, som vil gi en pekepinn om tilstanden i dette energisenteret. Svar ja eller nei på utsagnene i hver gruppe.

Gruppe A
1. Jeg liker ikke å konkurrere
Ja Nei
2. Jeg simpelthen avskyr å tape og gjør alt for å vinne
Ja Nei
3. Konkurranse er ok, men det viktigste er ikke å vinne, men å delta
Ja Nei

Gruppe B
1. Konflikt, krangler og rivalisering er noe jeg unngår i det lengste
Ja Nei
2. En god krangel renser lufta og livet hadde vært kjedelig uten
Ja (mer…)

selvtest halschakraet

Selvtest halschakraet

Svar ja eller nei på alle utsagnene i gruppe A; B; C eller D

Gruppe A
1. Jeg elsker det når andre virkelig lytter til alt jeg har å si
Ja Nei
2. Jeg hører like mye på mennesker av alle aldre og kjønn
Ja Nei
3. Å snakke i forsamlinger er absolutt ikke min greie
Ja Nei

Gruppe B
1. Det er nå en gang slik at jeg stort sett har rett (tenk nå; mener du ikke egentlig at det er slik)
Ja Nei
2. Det er fascinerende å høre på mennesker som har andre og velbegrunnede (mer…)

Selvtest hjertechakraet

Så er vi kommet til den lille spørreundersøkelsen rundt tilstanden i hjertesenteret.
Selvtest hjertesenteret

Svar ja eller nei på alle utsagnene i gruppe A; B; C; D; E og F

Gruppe A
1. Ser jeg noen som lider eller har det vanskelig så må jeg øyeblikkelig gripe inn
Ja Nei
2. Jeg har lett for å vise min kjærlighet, og tar det ikke så tungt om jeg gir mer enn jeg får
Ja Nei
3. Det er for mye dill og føleri i verden
Ja Nei

Gruppe B
1. Jeg gir og gir men føler ofte at folk ikke setter (mer…)

Selvtest harachakraet

Selvtest Harachakra

Svar ja eller nei på utsagnene i hver gruppe. Hvis du er usikker kan du svare ja på flere av spørsmålene i samme gruppe:

Gruppe A
1. Vekt er ikke noe problem for meg
Ja Nei
2. Jeg mister lett matlysten og er ikke spesielt opptatt av mat
Ja Nei
3. Jeg elsker mat og sjokolade og spiser enten for mye av glede, eller som trøst
Ja Nei

Gruppe B
1. Seksualitet er ganske naturlig og uanstrengt
Ja Nei
2. Det går lang tid mellom hver gang jeg har sex, og jeg blir sjelden eller aldri kåt
Ja (mer…)

Selvtest kronechakraet

Selvtest kronechakraet

Hvordan du svarer på disse utsagnene vil kunne gi en pekepinn på hvordan din kontakt med kronechakraet er og utfolder seg.

Svar ja eller nei på hvert utsagn i hver gruppe

 Gruppe A

 1. Jeg lengter veldig etter større åndelig kontakt
  Ja Nei
 1. Jeg stoler mer på universet enn på meg selv
  Ja Nei
 1. Gud er gøy
  Ja Nei

Gruppe B

 1. Jeg tviler på det jeg ikke kan forstå med logikk og fornuft
  Ja Nei
 1. Jeg blir alltid guidet dit jeg skal
  Ja Nei
 1. Åndelighet er et samarbeidsprosjekt mellom meg og den åndelige essens
  Ja Nei

Gruppe C (mer…)

Chakratest flip

Chakratest flip

I det daglige er gjerne vår bevissthet sentrert i ett eller to av chakraene (energisentrene), for å finne ut hvilken del av deg som sitter i førersetet til daglig, kan du velge ett eller to av disse syv utsagnene som du synes passer best på deg.

Innledende test – klikk på bildet
Bak hvert bilde er det en tekst som beskriver et chakra. Hvilken tekst kjenner du deg mest igjen i?

1

colourbox Click to Flip
Det viktigste er å dele med andre. Jeg tar det ikke så tungt om jeg blir utnyttet, og føler meg sjelden avvist. For det meste så elsker jeg mennesker og tenker gjerne på andre fremfor meg selv. Jeg er raus og hjelper gjerne andre som trenger en skulder å gråte på, en hånd å holde i, eller ett øre som lytter.

2

Click to Flip
Jeg tror det meste er styrt av skjebnen. Ofte føler jeg intuitivt hva som er det riktige og følger denne intuisjonen nesten uansett. Jeg har en dyp følelse av mening med livet og opplever på forunderlig vis at vi alle er en del av et større hele. Noen ganger synes jeg verden er ganske så vanskelig og lengter mot et sted som er litt mindre hardt. Men som oftest har jeg tillit uansett hva som dukker opp.

3

Click to Flip
Livet er på mange måter en kamp. Det er viktig å ta ansvar for seg selv og iblant er det nødvendige å tute med ulvene. Darwins teori om at den sterkeste overlever har mye godt for seg. Det er viktig for meg å vite at jeg er trygg. At jeg har nok penger, mat og ressurser til å klare meg.

4

Click to Flip
Jeg er en sann livsnyter. God mat, sanselighet og hyggelig selskap er noe av det beste jeg vet. Jeg har sterke følelser og drifter, og tar gjerne valg basert på følelser. Samtidig blir jeg ofte rastløs hvis det ikke skjer noe, og forstår ikke helt meningen med å tilbringe mye tid for seg selv. Når jeg elsker noen er det med lidenskap og jeg vil helst være sammen med de så mye som mulig. Samtidig har jeg sterke meninger om det jeg ikke liker, og sørger etter beste evne å holde de jeg ikke liker på avstand.

5

Click to Flip
Jeg føler ofte at jeg forstår andre bedre enn de forstår seg selv. Det er som om deres egentlige motivasjoner og behov er tydelig, selv når de sier noe annet. Jeg er på ingen måte naiv, men ser saker og ting med et klart øye. Ofte har jeg en distanse til det som skjer og føler at jeg egentlig er fri til å gjøre det jeg vil. Jeg ser også at alle mennesker, hendelser og erfaringer jeg har, på en eller annen måte speiler noe i meg selv. Jeg liker å tyde drømmer og vil gjerne til bunns i det meste.

6

Click to Flip
Å være kreativ er noe av det beste et menneske kan få lov til. Jeg liker ord og kan snakke og diskutere lenge uten pause. Å høre andres meninger, uansett kjønn og alder, er alltid spennende. Jeg liker godt å ha mange mennesker rundt meg, men kan også trives med å skape ting på egen hånd. Samtidig er jeg opptatt av balanse og at alt skal skje med måte. Hjerte og hjerne skal samarbeide. Det ytre og det indre liv skal balanseres. Iblant kan det bli litt for mange ideer og muligheter, så jeg får problemer med å ta valg. men som oftest hjelper det å snakke om utfordringene, og jeg finner alltid en kreativ løsning til slutt

7

Click to Flip
Jeg vil gjerne ha ting på min egen måte. Jeg er uavhengig og liker å bestemme. Jeg finner løsninger gjennom å tenke og er ikke redd for å ta en konflikt hvis nødvendig. Man må stå på hvis man skal komme noen vei i verden.

Jeg vil gjerne ha ting på min egen måte. Jeg er uavhengig og liker å bestemme. Jeg finner løsninger gjennom å tenke og er ikke redd for (mer…)

Selvtest det tredje øyet

Selvtest det tredje øye

 Svar ja eller nei på alle utsagnene i gruppe A; B; C; D; E og F

 Gruppe A

 1. Jeg handler stort sett på impuls eller etter grundige overveielser
  Ja Nei
 1. Jeg følger intuisjonen for det meste, og stoler helt på min indre veiledning
  Ja Nei
 1. Jeg stoler på meg selv og blir sjelden overrasket av verden
  Ja Nei

Gruppe B

 1. Jeg tror på at verden er slik den ser ut og finner livet i den ytre verden tilfredsstillende
  Ja Nei
 1. Jeg lever stort sett i min egen indre verden, og opplever ofte at andre ikke (mer…)

Selvtest rotchakra

Selvtest Rotchakra

Først en liten spørrerunde for å se hvordan du har det med energien i ditt rotchakra. Svar ja eller nei på utsagnene i hver gruppe. Du kan godt svare ja på flere av utsagnene i samme gruppe, hvis du er litt usikker.

Gruppe A

Jeg blir aldri sint

Jeg liker å være sint

Sinne er en naturlig del av livet

Gruppe B

Jeg synes det er vanskelig å klare seg på egen hånd i verden

Jeg klarer meg fint alene og trenger egentlig ikke noen andre

Jeg er ikke spesielt redd for å miste det jeg har

Gruppe (mer…)

Energitesten: Hvilket chakra har du problemer med?

Problemer med et energisenter kan i hovedsak vise seg på tre måter:

Senteret er overaktivt og dominerer resten av energisystemet. Dette fører til en endimensjonal bevissthet, som at man for eksempel er så opptatt av sex og mat at man ikke klarer å skape balanse mellom dette og resten av ens behov. Senteret er tappet for energi og man orker ikke å forholde seg til de sidene av tilværelsen (frekvensspekteret) dette energisystemet representerer. Senteret har bra energibalanse, men er forurenset og grumsete i energien. Det kan føre til sykelige tilstander og ubehag (indre/ytre smerte) i forhold til de områdene av (mer…)