Vår tid krever nye tanker

Vår tid krever nye tanker

Det sier seg selv at den gamle bevisstheten og måten å forholde seg til virkeligheten på rett og slett ikke kan fungere særlig bra under disse totalt endrede betingelser og situasjoner.
Vi kan kalle det som skjer en oppgradering og en endring av en bevissthet. Vi kan også gjøre det hele mer svevende, mystisk og glamorøst ved å kalle det overgangen til den femte dimensjon.

Men som du vil forstå av denne artikkelen er den femte dimensjon ikke en fjern og vanskelig avkrok av et nesten uforståelig univers. Men en ganske enkel og forståelig måte å forholde seg til verden (mer…)

Bliss

Bliss

Artikkelen krever ikke innlogging

Ordet bliss får det alltid til å kile i hjerterøttene mine. Det bringer med seg duft av sjel og anelse om en tilstand jeg har lyst til å senke meg ned i. Noe i meg danser med ordet og vet nøyaktig hva det betyr, selv om det ikke lar seg oversette til norsk.

Skal jeg prøve må jeg trå til med minst tre – fire ord som for eksempel hengivelse, fryd, kjærlighet og velsignet velvære. Det menneskelige språk blir fattig når det vi vil beskrive er hinsides det ord kan bære med seg. Våre hjerters språk (mer…)

Å bryte egofortryllelsen

Å bryte egofortryllelsen

Er verden en illusjon og jeget kun en dagdrøm som tror det er virkelig?
Kanskje verden er som speilhuset på ett gammelt tivoli.?
Hvor virkeligheten jeg ser er avhengig av speilbildet foran meg?

” I åndelig arbeid har man ofte prøvd å fjerne jeget og erklære seg selv for å være en opplyst kollektiv skapning, for slik å bli kvitt egoets smertefulle begrensninger. Det er som å kaste ut babyen med badevannet. Hvordan kan man så gå frem for å finne det ekte jeget,
istedenfor å drive den evige brytekampen med sitt ego? ”

På samme måte som tivoliets speilbilde (mer…)

Fargenes magiske kraft

Fargenes magiske kraft

Artikkelen krever ikke innlogging

Farger omgir oss på alle kanter. Verden består av farger. Vi bombarderes av farger til enhver tid. De påvirker oss fysisk, psykisk og emosjonelt. Alt er som vi vet energi, og gjennom farger og lyd kan de menneskelige sanser oppfange en del av energiene rundt oss. Derfor blir farger og musikk så viktig.

Farger er en subjektiv opplevelse. Fargenavn har oppstått tidlig i menneskenes historie. Antallet farger de ulike kulturer har definert varierer stort. Den greske filosofen. Aristoteles nevner bare tre farger i regnbuen. Men naturfolk som khoikhoi har over 30 fargenavn. I de eldste skriftene, (mer…)

William Blake

William Blake

Kunstneren William Blake var en av de aller første som kombinerte spiritualitet,
kunst og den nye ”rasjonelle” tankegangen som vokste frem i siste del av 1700 tallet.
Det var en tid hvor både vitenskap og nye politiske ideer var i rivende utvikling.
Blake ankom verden i 1758, utdannet seg til grafiker ved royal academy i
London og publiserte sitt første verk omkring 1783.

Blake mente at mennesket skulle ha den samme frihet til å vurdere og tenke innenfor det religiøse området, som innenfor det verdslige. Han var i sterk opposisjon til organisert og diktatorisk religion.

Blake oppfant en ny metode (mer…)

Greven av St Germain og Ditt Høyere Selv

Greven av St Germain og Ditt Høyere Selv

Det Hvite Broderskap er mest kjent fra Teosofien og Helena Blavatskys beskrivelse og navngiving av en rekke oppstegne mestre som samarbeidet for å hjelpe menneskeheten. En av disse mestrene var Greven av St. Germain. Andre kjente mestre er Maitreya, tibetaneren Djwal Kul og Sananda. Det finnes ikke tall på hvor mange forskjellige mennesker som kanaliserer og har kanalisert disse mestrene opp gjennom historien.

Kanaliseringenes innhold er sterkt varierende og synes å være helt avhengig av kvaliteten på mediet. Samtidig kommer det, for den som følger med i disse kretser, en overveldende strøm av informasjon om hva som skjer med utviklingen (mer…)

Tempelriddernes hemmeligheter

Tempelriddernes hemmeligheter

Navnet Tempelriddere gir gjenklang i bevisstheten til alle som søker å forstå fortidens og da spesielt kristendommens mysterier.
Det sies at Tempelriddernes hemmeligheter danner bakgrunnen for frimurerordenen og andre nålevende esoteriske selskap som rosenkorsordenen.

Det sies at de som overlevde forfølgelsen førte kunnskapen videre i hemmelige brorskap. Nødvendigheten av å dyrke spirituelle interesser og oppfatninger som lå utenfor kirkens aksept i hemmelige brorskap var veldig nødvendig den gangen. En liten, men tidligere unevnt mulighet er at det var tempelridderne som sto bak tarotkortene som plutselig dukket opp i Italia en stund etter at ordenen var utslettet. Dette kan ikke bevises historisk og (mer…)

Arthurlegenden  – Et multidimensjonalt univers

Arthurlegenden – Et multidimensjonalt univers

Sagnet om kong Arthur er en av den vestlige verdens mest kjente fortellinger. På et merkelig vis har myten om en mann og hans kamp om makten blitt en av verdens mest kjente historier. Arthur er uløselig knyttet til det magiske univers som danner basisen for den keltiske kulturen og dens spirituelle myter. Menneskene er i Arthurs historier ikke alene, men eksisterer i samhandling med skapninger fra andre dimensjoner. I historiene kan menneskene krysse terskelen til dimensjoner som kalles for eksempel Avalon, ”The Other World” eller ”Fairy”, og de får besøk fra skapninger fra disse dimensjonene i sin verden.
Gjennom (mer…)